• +84 24 38228595
  • invenco@invenco.com.vn
  • Bản quyền tác giả

    Bản quyền tác giả

    Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Bảo hộ quyền tác giả là việc bảo hộ cho những tác phẩm được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như tiểu thuyết, thơ, bản nhạc, đoạn quảng cáo, chương trình máy tính, bức tranh, tác phẩm điêu khắc…

    Đội ngũ chuyên gia về quyền tác giả của INVENCO sẽ giúp khách hàng đăng ký và khai thác quyền tác giả tại Việt Nam.

    Các dịch vụ của chúng tôi bao bao gồm:

Liên hệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

29 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
+84 24 38228595, Fax: +84 24 38226059
invenco@hn.vnn.vn; invenco@invenco.com.vn; invencoipfirm@gmail.com

Chi nhánh Tp. HCM

150/27 Hùynh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, TP HCM
+84-28 38 447887; +84 903959623, Fax: +84 24 38226059
invenco.saigon@gmail.com