• +84 24 38228595
  • invenco@invenco.com.vn
  • Các đối tượng sở hữu trí tuệ khác

    Các đối tượng sở hữu trí tuệ khác

    Là đại diện sở hữu trí tuệ, INVENCO cung cấp dịch vụ liên quan tới các đối tượng sở hữu trí tuệ khác như:

    INVENCO cũng cung cấp các dịch vụ khác như:

Liên hệ

Trụ sở chính tại Hà Nội

29 Trương Hán Siêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
+84 24 38228595, Fax: +84 24 38226059
invenco@hn.vnn.vn; invenco@invenco.com.vn; invencoipfirm@gmail.com

Chi nhánh Tp. HCM

150/27 Hùynh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, TP HCM
+84-28 38 447887; +84 903959623, Fax: +84 24 38226059
invenco.saigon@gmail.com